2012/02/28

TRADUCTOR DE CASTELLANO-EUSKERA

La consejera vasca de Cultura, Blanca Urgell, ha presentado en Bilbao el "mejor" traductor automático castellano-euskera,  www.itzultzailea.euskadi.net.,
en el que ha invertido 533.432 euros para dotar a la ciudadanía de una
herramienta de apoyo para traducir textos no especializados. Además,
traduce páginas web y, según se va navegando en ella, va traduciendo.

       Itzultzaile automatikoa

Tresna hau lagungarri izango zaizu
testu laburrak eta webguneak gaztelaniatik euskarara itzultzeko. Beraz,
laguntza-tresna bezala hartu eta kontuan izan emaitza BETI gainbegiratu behar dela. Itzuli nahi den testua ONDO idatzita egon behar da.
Egin klik hemen
sisteman sartzeko.  

No hay comentarios: